Dịch vụ FotoPrint360 photobooth – Chụp hình in ảnh lấy liền 360 độ photo booth ngay tại sự kiện

Là dịch vụ chụp  hình in ảnh lấy liền bằng camera mắt cá từ các camera 360 độ insta 360, Gopro max… chụp và in ảnh chỉ trong 30s. đã bao gồm add logo, frame design và Quét QR hoặc airdrop ảnh cho khách ngay tại sự kiện.

Fotoprint360 chup hinh lay lien 360do photobooth1 scaled Fotomoto.vn | Dịch vụ Photo Booth, Chụp Hình, Quay Video Fotoprint360 chup hinh lay lien 360do photobooth2 scaled Fotomoto.vn | Dịch vụ Photo Booth, Chụp Hình, Quay Video Fotoprint360 chup hinh lay lien 360do photobooth3 scaled Fotomoto.vn | Dịch vụ Photo Booth, Chụp Hình, Quay Video Fotoprint360 chup hinh lay lien 360do photobooth4 scaled Fotomoto.vn | Dịch vụ Photo Booth, Chụp Hình, Quay Video Fotoprint360 chup hinh lay lien 360do photobooth5 scaled Fotomoto.vn | Dịch vụ Photo Booth, Chụp Hình, Quay Video Fotoprint360 chup hinh lay lien 360do photobooth6 Fotomoto.vn | Dịch vụ Photo Booth, Chụp Hình, Quay Video Fotoprint360 chup hinh lay lien 360do photobooth7 Fotomoto.vn | Dịch vụ Photo Booth, Chụp Hình, Quay Video Fotoprint360 chup hinh lay lien 360do photobooth8 Fotomoto.vn | Dịch vụ Photo Booth, Chụp Hình, Quay Video Fotoprint360 chup hinh lay lien 360do photobooth9 Fotomoto.vn | Dịch vụ Photo Booth, Chụp Hình, Quay Video Fotoprint360 chup hinh lay lien 360do photobooth10 Fotomoto.vn | Dịch vụ Photo Booth, Chụp Hình, Quay Video